لیست رزومه های رشته زبان انگلیسی
 • پیوند توکلی رشته تحصیلی :زبان انگلیسی محل سکونت :تهران-تهران
 • سمیرا عظیم رشته تحصیلی :زبان انگلیسی محل سکونت :خراسان رضوی-مشهد (خراسان )
 • ریحانه صانعی رشته تحصیلی :زبان انگلیسی محل سکونت :تهران-تهران
 • مهسا نیک رشته تحصیلی :زبان انگلیسی محل سکونت :-
 • نسترن حيدري رشته تحصیلی :زبان انگلیسی محل سکونت :تهران-تهران
 • سپیده سینکی رشته تحصیلی :زبان انگلیسی محل سکونت :البرز-کرج
 • محمد مژده شفق رشته تحصیلی :زبان انگلیسی محل سکونت :تهران-تهران
 • هدیه حسینی خواه رشته تحصیلی :زبان انگلیسی محل سکونت :تهران-تهران
 • نسترن کرمی رشته تحصیلی :زبان انگلیسی محل سکونت :تهران-تهران
 • خشایار عطایی نیمن رشته تحصیلی :زبان انگلیسی محل سکونت :البرز-کرج
 • کاوه مدنی رشته تحصیلی :زبان انگلیسی محل سکونت :تهران-تهران
 • مینا یزدانی رشته تحصیلی :زبان انگلیسی محل سکونت :البرز-کرج
 • فهیمه اسماعیلی رشته تحصیلی :زبان انگلیسی محل سکونت :خراسان رضوی-مشهد (خراسان )
 • عرفان جبه دار رشته تحصیلی :زبان انگلیسی محل سکونت :تهران-تهران
 • شبنم همایونی رشته تحصیلی :زبان انگلیسی محل سکونت :تهران-تهران
 • رضا خردروستا رشته تحصیلی :زبان انگلیسی محل سکونت :البرز-کرج
 • الهام بهرامی رشته تحصیلی :زبان انگلیسی محل سکونت :گیلان-رودسر
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد