لیست رزومه های رشته علوم اقتصادی
  • مصطفی مصطفوی رشته تحصیلی :علوم اقتصادی محل سکونت :زنجان-زنجان
  • مریم نخودچی رشته تحصیلی :علوم اقتصادی محل سکونت :تهران-تهران
  • ساحله بهرامی رشته تحصیلی :علوم اقتصادی محل سکونت :تهران-تهران
  • حمیدرضا معصومی رشته تحصیلی :علوم اقتصادی محل سکونت :البرز-کرج
  • فرانک قهرمانی رشته تحصیلی :علوم اقتصادی محل سکونت :تهران-تهران
  • فاطمه امینی رشته تحصیلی :علوم اقتصادی محل سکونت :کرمانشاه-کرمانشاه
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد