لیست رزومه های رشته علوم کامپیوتر
  • حسین سلطانی رشته تحصیلی :علوم کامپیوتر محل سکونت :تهران-تهران
  • علی جانعلی زاده رشته تحصیلی :علوم کامپیوتر محل سکونت :تهران-تهران
  • آیدا دهداری رشته تحصیلی :علوم کامپیوتر محل سکونت :تهران-تهران
  • لیلا رحمانی رشته تحصیلی :علوم کامپیوتر محل سکونت :تهران-تهران
  • ندا شاکری رشته تحصیلی :علوم کامپیوتر محل سکونت :تهران-تهران
  • سحر مبشر توفیقی رشته تحصیلی :علوم کامپیوتر محل سکونت :تهران-تهران
  • امنه تفرشی رشته تحصیلی :علوم کامپیوتر محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد