لیست رزومه های رشته علوم کامپیوتر - سیستم های اطلاعاتی
  • محمد سعید آخوندیان رشته تحصیلی :علوم کامپیوتر - سیستم های اطلاعاتی محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد