لیست رزومه های رشته مدیریت بازاریابی
  • سجاد مزارعی رشته تحصیلی :مدیریت بازاریابی محل سکونت :تهران-تهران
  • محمدرضا ضرغامی رشته تحصیلی :مدیریت بازاریابی محل سکونت :تهران-تهران
  • آرش کوچیان فرد رشته تحصیلی :مدیریت بازاریابی محل سکونت :آذربایجان شرقی-تبریز
  • الناز نبی زاده مامانی رشته تحصیلی :مدیریت بازاریابی محل سکونت :تهران-اسلامشهر
  • میکائیل پارسا رشته تحصیلی :مدیریت بازاریابی محل سکونت :تهران-تهران
  • هادی تقوی رشته تحصیلی :مدیریت بازاریابی محل سکونت :سیستان وبلوچستان-زاهدان
  • عرفان زرافشان رشته تحصیلی :مدیریت بازاریابی محل سکونت :تهران-تهران
  • زهرا صابردل رشته تحصیلی :مدیریت بازاریابی محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد