لیست رزومه های رشته مدیریت بازرگانی
 • ارش سربوجاریان رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :-
 • حامد بهرامی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :آذربایجان غربی-خوی
 • الهام زاهديان رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • سیدسعید غفرانی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :فارس-شیراز
 • امیر بهبهانیان رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • محمد امین نیکتا رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • سجاد مزارعی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • مژگان حری رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :-
 • علیرضا فاتح رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • حسام باغبانیان رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • شیما پازوکی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • سحر فخر رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • عباس همایونی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • پردیس مولایی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • مهشید عرفان راد رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • فاطمه فرزین پور رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • بهناز طايفه رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • نگار روستایی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • سعید هاتِفی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-ری
 • حسام صفاری مقم رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :خراسان رضوی-نیشابور
 • محمد اقایی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • محسن هاشمی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-اسلامشهر
 • ماهرخ مرادی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • محمد صدقی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • پریسا تاک رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • رضا پروين نژاد رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • محمد آقاجانى رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • مهروز نژادصفوی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :البرز-کرج
 • آرمان اندیشه رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • الهام مرندی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :آذربایجان غربی-ارومیه
 • میکائیل پارسا رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • مهسا قزلباش رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • فهیمه ربیعی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :قزوین-قزوین
 • مریم کاویان رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • کیاوش عباسی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-دماوند
 • شهرزاد زرعكانى رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • رامتین ناهیدی پور رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • محمد رضا سعیدی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :سمنان-سمنان
 • علی محمدی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • عرفان جبه دار رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • مریم گرمرودی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :آذربایجان شرقی-میانه
 • شبنم همایونی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • نرگس اصغرپور رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • دل آرا جعفری رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • پروانه پیروزنیا رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • لیلا کیانی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • مهدی فردی پور رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • علیرضا نوروزی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :-
 • طوبی آبشاهی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • سحر ايزدي رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :-
 • نگين قوچاني رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • مهدی سیدین رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :-
 • نادیا روشن رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • سیدمحمدجواد صرفجو رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :گیلان-رشت
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد