لیست رزومه های رشته مدیریت تبلیغات تجاری
  • محمود متقی مریدانی رشته تحصیلی :مدیریت تبلیغات تجاری محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد