لیست رزومه های رشته مدیریت صنعتی
 • علیرضا جلالی جندانی رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :-
 • آرمان صالحی نیا رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :-
 • محمد رزاقی رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • زهراسادات موسوی رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • سيد وصال حسينى رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :البرز-کرج
 • رامتین زارع بنادکوکی رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :البرز-کرج
 • حمیدرضا سلطان رضایی رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • رحیم آذرسینا رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :آذربایجان غربی-پیرانشهر
 • رضا راست منش رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • حمید صحاب بهمن زاده رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • زهرا على محمدى رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • روح اله شریفی تهرانی رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :اصفهان-اصفهان
 • محمد مهدی شفیعی مقدم رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • مریم مقدم زرندی رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • سمیرا احمدیان رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • مهلا سادات صانعی رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • محمد رضا بهاروند فرد رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • سميه سادات تقوي لاريجاني رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • کتایون ارشادی رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • سید حمیدرضا موسوی رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :البرز-کرج
 • فهیمه مولایی صابر رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :-
 • فائزه نیک بین رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • نوید نمه شیری رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • رعنا خدادای رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • پروانه پیروزنیا رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • فروغ علیزاده رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :تهران-اسلامشهر
 • مجتبی میرسیافی رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • لقمان حامدی رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :البرز-ساوجبلاغ
 • داوود رمضانی رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • امید زندی رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • مهرناز کرمی رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
 • داوود رمضانی رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :-
 • هانیه زینالی رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد