لیست رزومه های رشته مهندسی برق - الکترونیک
 • مانا ساکی رشته تحصیلی :مهندسی برق - الکترونیک محل سکونت :تهران-تهران
 • غلامرضا راه نشین رشته تحصیلی :مهندسی برق - الکترونیک محل سکونت :خراسان رضوی-مشهد (خراسان )
 • شیرین ارجمندفرد رشته تحصیلی :مهندسی برق - الکترونیک محل سکونت :تهران-تهران
 • آتنا فرهادی رشته تحصیلی :مهندسی برق - الکترونیک محل سکونت :البرز-کرج
 • عسل درزیان رشته تحصیلی :مهندسی برق - الکترونیک محل سکونت :تهران-تهران
 • محسن شعبانیان رشته تحصیلی :مهندسی برق - الکترونیک محل سکونت :مازندران-رامسر
 • فاطمه بشیری رشته تحصیلی :مهندسی برق - الکترونیک محل سکونت :تهران-تهران
 • زهرا قليزاده رشته تحصیلی :مهندسی برق - الکترونیک محل سکونت :تهران-تهران
 • اعظم زینال زاده رشته تحصیلی :مهندسی برق - الکترونیک محل سکونت :تهران-تهران
 • سعید فغفوریان رشته تحصیلی :مهندسی برق - الکترونیک محل سکونت :تهران-تهران
 • سپيده بامداد رشته تحصیلی :مهندسی برق - الکترونیک محل سکونت :تهران-تهران
 • سید امیر فلاح جوادی رشته تحصیلی :مهندسی برق - الکترونیک محل سکونت :تهران-تهران
 • سید صالح فلاح جوادی رشته تحصیلی :مهندسی برق - الکترونیک محل سکونت :تهران-تهران
 • عادل جمشیدی رشته تحصیلی :مهندسی برق - الکترونیک محل سکونت :البرز-کرج
 • مهسا زارعی رشته تحصیلی :مهندسی برق - الکترونیک محل سکونت :-
 • یاسین کرمپور رشته تحصیلی :مهندسی برق - الکترونیک محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد