لیست رزومه های رشته مهندسی شیمی
  • نگار خداياري رشته تحصیلی :مهندسی شیمی محل سکونت :تهران-شمیرانات
  • معصومه ترکاشوندی رشته تحصیلی :مهندسی شیمی محل سکونت :قم-قم
  • یاسمن سادات موسوی رشته تحصیلی :مهندسی شیمی محل سکونت :البرز-کرج
  • نیوشا وفائی رشته تحصیلی :مهندسی شیمی محل سکونت :تهران-تهران
  • امیر نمک چیان رشته تحصیلی :مهندسی شیمی محل سکونت :تهران-تهران
  • مژده شفیعی رشته تحصیلی :مهندسی شیمی محل سکونت :تهران-تهران
  • صنوبر صبح بيداري رشته تحصیلی :مهندسی شیمی محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد