لیست رزومه های رشته مهندسی منابع طبیعی شیلات
  • سعید جعفری رشته تحصیلی :مهندسی منابع طبیعی شیلات محل سکونت :کردستان-قروه
  • سیدمناف هاشمی رشته تحصیلی :مهندسی منابع طبیعی شیلات محل سکونت :تهران-تهران
  • یاشار دفاعی رشته تحصیلی :مهندسی منابع طبیعی شیلات محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد