لیست رزومه های رشته مهندسی مواد - متالوژی صنعتی
  • محمد مافی رشته تحصیلی :مهندسی مواد - متالوژی صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
  • فرزاد شیدری رشته تحصیلی :مهندسی مواد - متالوژی صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
  • علی مؤتمن رشته تحصیلی :مهندسی مواد - متالوژی صنعتی محل سکونت :-
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد