لیست رزومه های رشته مهندسی مکانیک
  • امیر عزتی رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک محل سکونت :تهران-تهران
  • حمیدرضا نیکونام رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک محل سکونت :تهران-تهران
  • امیرحسین رضایی دهنوی رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک محل سکونت :آذربایجان شرقی-تبریز
  • محمد جواد غیاثی رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک محل سکونت :تهران-تهران
  • محمد نیک نفس رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک محل سکونت :تهران-تهران
  • حسام صفاری مقم رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک محل سکونت :خراسان رضوی-نیشابور
  • علی وکیلی رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک محل سکونت :تهران-تهران
  • عرفان زرافشان رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک محل سکونت :تهران-تهران
  • دانیال حقانیت رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد