لیست رزومه های رشته مهندسی نفت - اکتشاف نفت
  • کسری فتاحی رشته تحصیلی :مهندسی نفت - اکتشاف نفت محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد