لیست رزومه های رشته مهندسی کامپیوتر
  • محمدرضا ابراهیمی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر محل سکونت :خراسان رضوی-مشهد (خراسان )
  • محمد منصوری رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر محل سکونت :تهران-تهران
  • محمدحسین تصدیقی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر محل سکونت :فارس-آباده
  • سروش ممدوحی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر محل سکونت :البرز-کرج
  • زیبا بهاری رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر محل سکونت :تهران-تهران
  • کسری احمدی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر محل سکونت :تهران-تهران
  • سمانه صیدی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد