لیست رزومه های رشته پژوهشگری علوم اجتماعی
  • رویا رجبی خراسانی رشته تحصیلی :پژوهشگری علوم اجتماعی محل سکونت :تهران-تهران
  • محمدرضا گیوه رشته تحصیلی :پژوهشگری علوم اجتماعی محل سکونت :تهران-تهران
  • ابوالقاسم مودودی رشته تحصیلی :پژوهشگری علوم اجتماعی محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد