لیست رزومه های رشته کامپیوتر نرم افزار
 • محمد زایرمحمدی رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :بوشهر-تنگستان
 • آرش بهادر رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • مهدی کاظمی رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • حسام یاری رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :آذربایجان شرقی-تبریز
 • میثم غلامی رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • فاطمه قدیمی رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • محمد بشرویه رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • فرزانه قبادی رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • حمیدرضا میرمحمد رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • مسعود لک رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • زهرا فاتحی رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • مصطفی مرادی کردی رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :مازندران-سوادکوه
 • یونس افتخاری رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • پریسا حق عطا رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • حسین اسانلو رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • حمیدرضا رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • مینا سرحدی رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-شهریار
 • نیلوفر طیبان رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • ساسان قبادی رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • مصطفی کریمی رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • فاطمه صفايي پور رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • دنا نوروزی رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • نرگس عباسی رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • متین مقدم رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • دلارم گلاب گیران رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • فهیمه ناصری رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • سارا نخعی رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • احسان غلامی رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :مرکزی-زرندیه(مرکزی )
 • حسین مکرم رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • فاطیما آبان رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • احمد محمدی رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • احمد عبدالکریمی رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :-
 • مهديه مولازاده رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • محمد محسن دولتشاهی رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • عرفان گنجیان رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :البرز-کرج
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد