لیست رزومه های استان آذربایجان غربی
  • حامد بهرامی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :آذربایجان غربی-خوی
  • رحیم آذرسینا رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :آذربایجان غربی-پیرانشهر
  • الهام مرندی رشته تحصیلی :اقتصاد بازرگانی محل سکونت :آذربایجان غربی-ارومیه
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد