لیست رزومه های استان اصفهان
 • سپيده اسكندري دورباطي رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :اصفهان-لنجان
 • سید محمد حسینی ورزنه رشته تحصیلی :گرافیک کامپیوتری محل سکونت :اصفهان-اصفهان
 • جلال گل آبادی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :اصفهان-اصفهان
 • احسان انصاری رشته تحصیلی :الکتروتکنیک محل سکونت :اصفهان-شهرضا
 • علی صادقی رشته تحصیلی :مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی محل سکونت :اصفهان-اصفهان
 • فرشاد یزدانی رشته تحصیلی :مهندسی برق - کنترل محل سکونت :اصفهان-اصفهان
 • گلچهره رشته تحصیلی :مهندسی عمران محل سکونت :اصفهان-اصفهان
 • روح اله شریفی تهرانی رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :اصفهان-اصفهان
 • ﻣﻬﺪﻱ اﻓﺸﺎﺭﻱ رشته تحصیلی :الکتروتکنیک محل سکونت :اصفهان-خوانسار
 • عضدی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :اصفهان-اصفهان
 • علیرضا رضوانی رشته تحصیلی : محل سکونت :اصفهان-کاشان
 • فروغ پورانصاری رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تکنولوژی صنعتی محل سکونت :اصفهان-اصفهان
 • محسن اسدی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :اصفهان-اصفهان
 • فروغ کرمی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :اصفهان-تیران
 • کمال مصدق رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - سخت افزار محل سکونت :اصفهان-اصفهان
 • قاسمی رشته تحصیلی :مدیریت جهانگردی محل سکونت :اصفهان-اصفهان
 • احمد عویدزاده رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات محل سکونت :اصفهان-اصفهان
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد