لیست رزومه های استان البرز
 • یاسمن سادات موسوی رشته تحصیلی :مهندسی شیمی محل سکونت :البرز-کرج
 • زهرا رضایی دستجردی رشته تحصیلی :مهندسی عمران - نقشه برداری محل سکونت :البرز-کرج
 • سید میلاد همایون میر رشته تحصیلی :مهندسی خودرو محل سکونت :البرز-کرج
 • کیوان علیدوست ششکل رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تولید صنعتی محل سکونت :البرز-کرج
 • سيد وصال حسينى رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :البرز-کرج
 • حسین نیک خوانی رشته تحصیلی :نقشه کشی ساختمان محل سکونت :البرز-کرج
 • رامتین زارع بنادکوکی رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :البرز-کرج
 • امیر علی رشته تحصیلی :روانشناسی صنعتی سازمانی محل سکونت :البرز-کرج
 • آتنا فرهادی رشته تحصیلی :مهندسی برق - الکترونیک محل سکونت :البرز-کرج
 • پوريا عريزي بروجردي رشته تحصیلی :مهندسی عمران - عمران محل سکونت :البرز-کرج
 • نجفی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :البرز-کرج
 • زیبا ساسانیان اصل رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تحلیل سیستم ها محل سکونت :البرز-کرج
 • حسین پرواسیده رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :البرز-کرج
 • سپیده سینکی رشته تحصیلی :زبان انگلیسی محل سکونت :البرز-کرج
 • سروش ممدوحی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر محل سکونت :البرز-کرج
 • محمد مهدی زکی پور رشته تحصیلی :برقکاری محل سکونت :البرز-کرج
 • حمیدرضا معصومی رشته تحصیلی :علوم اقتصادی محل سکونت :البرز-کرج
 • حسین عیوض پور رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک - طراحی جامدات محل سکونت :البرز-کرج
 • محمد طالب رجبی رشته تحصیلی :فیزیک - اتمی محل سکونت :البرز-کرج
 • فاطمه عبیدی رشته تحصیلی :حسابداری صنعتی محل سکونت :البرز-کرج
 • زهرا بهمن پور رشته تحصیلی : محل سکونت :البرز-کرج
 • خشایار عطایی نیمن رشته تحصیلی :زبان انگلیسی محل سکونت :البرز-کرج
 • فاطمه روستاکهن رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - سخت افزار محل سکونت :البرز-کرج
 • نرگس قربانی رشته تحصیلی :مکاترونیک محل سکونت :البرز-کرج
 • آیدا خمان رشته تحصیلی :اقتصاد بازرگانی محل سکونت :البرز-کرج
 • نسیم قره داغی رشته تحصیلی :شیمی - کاربردی محل سکونت :البرز-کرج
 • زهرا فنايي رشته تحصیلی :مهندسی شهرسازی محل سکونت :البرز-کرج
 • مهروز نژادصفوی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :البرز-کرج
 • شکیبا اسماعیلی رشته تحصیلی :روانشناسی عمومی محل سکونت :البرز-کرج
 • نیلوفر شاه بهرامی مقدم رشته تحصیلی :رادیوتراپی محل سکونت :البرز-کرج
 • فرزانه محمدپور رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :البرز-کرج
 • المیرا قراگوزلو رشته تحصیلی :مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای صنایع نفت محل سکونت :البرز-کرج
 • مانا سادات پورحسینی اشکذری رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :البرز-کرج
 • لیلا کافیان رشته تحصیلی :مهندسی عمران محل سکونت :البرز-کرج
 • مینا یزدانی رشته تحصیلی :زبان انگلیسی محل سکونت :البرز-کرج
 • فرزانه سادات غفوری رشته تحصیلی :مهندسی علوم و صنایع غذایی محل سکونت :البرز-کرج
 • سید حمیدرضا موسوی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :البرز-کرج
 • افسانه میر رشته تحصیلی :طراحی لباس محل سکونت :البرز-کرج
 • زهرا حسن زاده رشته تحصیلی :حسابداری مالیاتی محل سکونت :البرز-کرج
 • عادل جمشیدی رشته تحصیلی :کاردان فنی برق - الکترونیک محل سکونت :البرز-کرج
 • شهروز داراب زند رشته تحصیلی :مهندسی عمران - عمران محل سکونت :البرز-کرج
 • میترا فیروزفلاح رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تحلیل سیستم ها محل سکونت :البرز-کرج
 • رضا خردروستا رشته تحصیلی :زبان انگلیسی محل سکونت :البرز-کرج
 • فرشته لطفی رشته تحصیلی :آموزش زبان و ادبیات فارسی محل سکونت :البرز-کرج
 • عباس بیرامی رشته تحصیلی : محل سکونت :البرز-کرج
 • سعید اصلاحی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :البرز-کرج
 • لقمان حامدی رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :البرز-ساوجبلاغ
 • محمدباقر اکبری رشته تحصیلی :حقوق محل سکونت :البرز-کرج
 • سحر موسوی رشته تحصیلی : محل سکونت :البرز-کرج
 • محمد جراحزاده رشته تحصیلی :مهندسی برق - قدرت محل سکونت :البرز-کرج
 • مصطفی رجبی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تولید صنعتی محل سکونت :البرز-کرج
 • عرفان گنجیان رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :البرز-کرج
 • مجید خسروی نژاد رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تکنولوژی صنعتی محل سکونت :البرز-کرج
 • ایران پناهی رشته تحصیلی :امور مالی محل سکونت :البرز-کرج
 • حسن توسلی رشته تحصیلی :مدیریت دولتی محل سکونت :البرز-کرج
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد