لیست رزومه های استان بوشهر
  • محمد زایرمحمدی رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :بوشهر-تنگستان
  • محمدرضا دشتی رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک - طراحی جامدات محل سکونت :بوشهر-کنگان (بوشهر)
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد