لیست رزومه های استان قزوین
  • محمد بابایی رشته تحصیلی :مهندسی شهرسازی محل سکونت :قزوین-قزوین
  • علی کشاورزنسب رشته تحصیلی :مهندسی الکترونیک محل سکونت :قزوین-قزوین
  • علیرضا چگنی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :قزوین-آبیک
  • سعید جامعی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تحلیل سیستم ها محل سکونت :قزوین-آبیک
  • رضا درویشی رشته تحصیلی :کاشی کاری محل سکونت :قزوین-تاکستان
  • فهیمه ربیعی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :قزوین-قزوین
  • امید حمزه لوی رشته تحصیلی :صنایع چوب و کاغذ محل سکونت :قزوین-قزوین
  • مهسا اشتهاردی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :قزوین-آبیک
  • راضیه تقیپور رشته تحصیلی :آمار محل سکونت :قزوین-قزوین
  • مهدی رشته تحصیلی :مهندسی معماری محل سکونت :قزوین-قزوین
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد