لیست رزومه های استان مازندران
  • مصطفی مرادی کردی رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :مازندران-سوادکوه
  • ابوالفضل قاسمی رشته تحصیلی :ژیوفیزیک محل سکونت :مازندران-تنکابن
  • محسن شعبانیان رشته تحصیلی :مهندسی برق - الکترونیک محل سکونت :مازندران-رامسر
  • علی علیزاده رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :مازندران-بابل
  • حمید نیکخواه رشته تحصیلی :مهندسی عمران محل سکونت :مازندران-آمل
  • سید مصطفی طالبی رشته تحصیلی :حسابداری محل سکونت :مازندران-ساری
  • رضا نوذری رشته تحصیلی :مهندسی عمران - عمران محل سکونت :مازندران-بابل
  • جعفر ملکشاه رشته تحصیلی :الکتروتکنیک محل سکونت :مازندران-نکا
  • محسن نورقربانی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :مازندران-تنکابن
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد