لیست رزومه های استان مرکزی
  • پدرام صدیقی رشته تحصیلی :الکتروتکنیک محل سکونت :مرکزی-اراک
  • شهریار طلایی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - سخت افزار محل سکونت :مرکزی-اراک
  • رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :مرکزی-زرندیه(مرکزی )
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد