لیست رزومه های استان کردستان
  • سعید جعفری رشته تحصیلی :مهندسی منابع طبیعی شیلات محل سکونت :کردستان-قروه
  • سامان نجفزاده رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات محل سکونت :کردستان-سنندج
  • شادمان عباسجوبی رشته تحصیلی :مهندسی کشاورزی آبیاری و زه کشی محل سکونت :کردستان-سنندج
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد