لیست رزومه های استان گیلان
  • سیدمحمدجواد صرفجو رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :گیلان-رشت
  • الهام بهرامی رشته تحصیلی :زبان انگلیسی محل سکونت :گیلان-رودسر
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد