بانک تجارت استخدام میکند.

بانک تجارت استخدام میکند.

 

 استخدام بانک تجارت آغاز شد:

26 فروردین لغایت 3 اردیبهشت 1396

بانک تجارت با استعانت از خداوند متعال و با راهبرد مشتری مداری در نظر دارد به منظور ارائه خدمات بهینه بانکی به مشتریان و تکمیل کادر اجرائی شعب در سمت متصدی امور بانکی (متصدی دریافت و پرداخت‏‏-تحویلدار) بر اساس ضوابط ، مقررات و آیین نامه استخدامی بانک، از بین متقاضیان مرد و زن واجد شرایط ذیل، نیروی انسانی مورد نیاز خود را پس از کسب موفقیت در آزمون کتبی علمی، آزمون روانشناختی، مصاحبه عمومی و تخصصی، گزینش و معاینات پزشکی، با انعقاد «قراردادکار با مدت معین و بیمه درمان و بازنشستگی تأمین اجتماعی » استخدام نماید.

رشته های تحصیلی مورد نیاز:

رشته های تحصیلی مورد نیاز:

حسابداری
علوم اقتصادی
مدیریت
بانکداری و امور بانکی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
آمار
ریاضی

شهرهای مورد نیاز:

آذربایجان غربی
اصفهان
البرز
بوشهر
تهران
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
فارس
قزوین
کرمان
کرمانشاه
مرکزی
همدان
(هرمزگان (سرپرستی مقیم جزیره کیش

ثبت نام در وب سایت بانک تجارت :

http://92.242.195.124/tejarat96/