استخدامی بزرگ سال 96

استخدامی بزرگ سال 96

در اجراي #ماده (44) قانون مديريت خدمات  كشوري و ماده (8) دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد در دستگاههاي اجرايي منضم به بخشنامه شماره 9757/93/200 مورخ 1393/0719 مبني بر برگزاري آزمون مشترك فراگير دوبار در سال ( #ماههای اردیبهشت و آبان ) به آگاهي مي‌رساند:

➖ در چهارمين امتحان مشترك فراگير،
 
▪️وزارت_آموزش_و_پرورش (8000 نفر)، 
▪️بانك_صنعت_و_معدن(187 نفر)،
▪️سازمان_دامپزشكي_كشور (266 نفر)، 
▪️سازمان_پزشكي_قانوني_كشور (61 نفر)، #سازمان حسابرسي (342 نفر)، 
▪️بيمه_مركزي_جمهوري_اسلامي_ايران (50 نفر)،
▪️یازده_دستگاه_اجرايي_استان_البرز (137 نفر)، 
▪️سازمان_بنادر_و_دريانوردي (200 نفر)،
▪️بانك_مسكن (540 نفر)، 
بانك_سپه(541 نفر)،  
▪️سازمان_ثبت_اسناد_و_املاك  (115 نفر)، 
▪️وزارت_امور_خارجه (42 نفر) 
▪️سازمان_اداري_و_استخدامي_كشور (50 نفر)

  استخدام مي‌نمايند.

 

✅ داوطلبان استخدام مي‌توانند براي آگاهي از چگونگي شرايط ثبت‌نام، شغل و محل مورد تقاضا، ظرفيت‌هاي استخدامي به تفكيك واحدهاي استاني و جنسيت مورد تقاضا، سن و شرايط عمومي و اختصاصي هريك از دستگاههاي استخدام‌كننده و ساير اطلاعات موردنياز و همچنين ثبت‌نام در چهارمين امتحان مشترك فراگير به اطلاعيه‌اي كه در اين خصوص در سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني 

www.sanjesh.org

مراجعه نمایند.