چهارمین ازمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور شهریور ماه 1396

چهارمین ازمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور شهریور ماه 1396

 پيرو اطلاعيه هاي منتشره مورخ 2/26 ، 3/24 و 1396/4/4، بدين وسيله به اطلاع تمام داوطلبان متقاضي شركت در چهارمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور كه در شهريورماه سال جاري برگزار مي گردد، مي رساند كه مواد آزموني كدشغلي 3258 با عنوان شغلي كارشناس امور دريايي 1 و كد شغلي 3295 با عنوان شغلي كارشناس توسعه سواحل و بنادر و سازه هاي دريايي 2 مربوط به سازمان بنادر و دريانوردي به شرح ذيل اصلاح مي گردد:

1- عنوان شغلی کارشناس امور دریایی 1 (کد شغلی 3258):

مدارهای الکتریکی 1 و 2 ـ الکترونیک 1، 2 و 3 ـ مخابرات 1 و 2 ـ شبکه‌های مخابراتی

2- در عنوان شغلی کارشناس توسعه سواحل و بنادر و سازه‌های دریایی 2  (کد شغلی 3295)، ساخت و تولید از مواد آزمون این کد شغلی حذف مي گردد.