اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص زمان اعلام نتايج اوليه چهارمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه‌ها

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص زمان اعلام نتايج اوليه چهارمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه‌ها

بدین وسیله به اطلاع ان دسته از داوطلبانی که در چهارمین ازمون استخدامی متمرکز اجرایی کشور در تاریخ96/06/03 شرکت نموده اند می رساند که نتایج اولیه داوطلبان  چهارمین ازمون استخدامی متمرکز اجرایی کشور تا ساعت 20 روز سه شنبه تاریخ 96/07/04 بر روی سایت سازمان سنجش کشور قرار خواهد گرفت.لذا داوطلبان هر یک از دستگاه های اجرایی میبایست با توجه به اطلاعیه ای که به همراه نتیجه ازمون  بر روی سایت قرار خواهد گرفت اقدام نمایند

.http://sanjesh.org