فرم ثبت نام جویای کار

قوانین را مطالعه نموده و قبول دارم
قوانین عضویت در وب سایت جابینگ
  1. اصل صداقت: صداقت به عنوان مهمترین اصل مجموعه جابینگ بوده و از همراهان این مجموعه نیز انتظار میرود این اصل را سرلوحه خویش قرار دهند. صداقت در ارائه اطلاعات ما را برای همراهیتان بیشتر یاری خواهد نمود.
  2. اصل امانت داری: جابینگ بر خود لازم میداند اطلاعات شخصی اعضا را حفاظت نموده و در این خصوص امین باشد. لذا از اعضا نیز انتظار دارد امانت دار خوبی باشند.
  3. اصل پشتیبانی: جابینگ با شعار حمایت و پشتیبانی جوانان ایران فعالیت خود را آغاز نموده و از کارفرمایان و کارجویان انتظار دارد تا در هر جایگاهی که هستند، پشتیبان جوانان این مرز و بوم باشند.
  4. اصل ارتباط موثر: جابینگ از شما انتظار دارد ارتباط خود را با مجموعه حفظ نموده و با ارائه نظرات سازنده خود، ما را در بهبود مستمر یاری نمایید.